پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge

 
    10:11 - 1396/11/29  
 
ثبت نام کمیته علمی - داوران
زن           مرد  

0912******* :راهنما

لینک فعالسازی به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود ، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید .