ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه

سخنرانان کلیدی و کمیته علمی کنفرانس

دکتر حسین گودرزی

دکتر علیرضا رضائی

پروفسورحیدرعلی شایانفر

پروفسورحسین بلندی

پروفسوراصغر کشت کار

مسئولین کنفرانس

رئیس کنفرانس

دکتر حسین پوربشاش

دبیر علمی

دکتر علیرضا رضائی

دبیر اجرایی

دکتر پژمان رضائی

شرکت در کنفرانس رایگان

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش

حامیان رسانه ای کنفرانس

حامیان علمی کنفرانس